Algemene Voorwaarden

De informatie op deze site is slechts een algemene richtlijn en kan niet de gedetailleerde informatie vervangen die u bij een Kanuk-dealer In Nederland of België kunt verkrijgen.

Privacybeleid
Kanuk Nederland verbindt zich ertoe uw e-mailadres in geen geval te verkopen, door te sturen of anderszins bekend te maken aan een externe organisatie wanneer u het op uw website registreert. Ook andere bezoekers van de site hebben geen toegang tot informatie over u. Door een brochure op de website te bestellen, geeft u er tevens toestemming voor dat wij uw gegevens in onze database opslaan – en bevestigt u dat u op de hoogte bent van deze eenvoudige regels voor deelname. 

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om algemene bezoekersstatistieken, populaire subpagina’s etc. te registreren.

Garanties
Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat is op het moment van publicatie, wordt de informatie op deze website verstrekt “zoals het is”. Kanuk Nederland kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld jegens welke partij dan ook of voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of andere gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of een gelinkte website, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking of andere gegevens in uw informatie- en bedrijfsbeheersysteem of anderszins, zelfs als wij uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Kanuk Nederland geeft geen garanties en/of beloftes met betrekking tot andere websites die via deze toegankelijk zijn. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en dit betekent niet dat Kanuk Nederland de inhoud of het gebruik van dergelijke websites onderschrijft of verantwoordelijkheid aanvaardt. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat alles wat u wilt gebruiken, vrij is van virussen en andere schadelijke elementen.

Drukfouten/publicatiefouten
Wij behouden ons het recht voor om drukfouten, fouten in informatie en fouten in productspecificaties te corrigeren. De informatie op deze website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sommige informatie op deze website kan onjuist zijn als gevolg van productwijzigingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Een deel van de beschreven of afgebeelde uitrusting is mogelijk alleen in bepaalde landen verkrijgbaar of is mogelijk een optie. Alle afbeeldingen moeten worden beschouwd als illustratief van aard en niet als exacte reproducties van het uiterlijk en de kenmerken van een product.

Prijzen
De prijzen op Kanukkachels.nl worden weergegeven in de prijsklassen van onze verschillende productcategorieën. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren die zijn geplaatst met onjuist gepubliceerde prijzen en wijzigingen buiten onze controle.

Auteursrechten
Alle inhoud op deze website moet worden beschouwd als Kanuk Nederland. De informatie is beschermd door auteursrechten, marketing- en merkmerken. Dit betekent dat handelsmerken, handelsnamen, productnamen en informatie over producten met betrekking tot productgewicht, afbeeldingen en grafieken, ontwerp, lay-out en andere inhoud onvoorwaardelijk niet mogen worden gekopieerd of gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kanuk Nederland.

Kanuk Nederland
Kanuk Nederland is onderdeel van Krul Alltech B.V., de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn hiermee dus eigendom van Krul Alltech B.V.

Wilt u contact met ons hierover opnemen dan kan dit tijdens werkdagen op telefoonnummer 0226 357900. 

 

KVK: 61008613 | BTW: NL854162653 B01